تقویم رویدادهای ورزشی هیأت سوارکاری استان قم

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.
تاریخ شرح محل برگزاری
فروردین
۱۳۹۶/۰۱/۱۸ هفته اول مسابقه پرش باشگاه ماهان
اردیبهشت آموزش آشنایی با قوانین پرش
داوری درجه ۳
۱۳۹۶/۰۲/۰۱ جام کرامت باشگاه ماهان
۱۳۹۶/۰۲/۲۲ هفته دوم مسابقه پرش
خرداد آموزش طراحی مسیر مسابقه پرش
۱۳۹۶/۰۳/۰۵ جشنواره زیبایی اسب عرب ، کرد ، ترکمن باشگاه راد
۱۳۹۶/۰۳/۱۲ هفته سوم مسابقه پرش
تیر آموزش اصول تغذیه اسب
مربیگری درجه ۳
۱۳۹۶/۰۴/۰۲ هفته چهارم مسابقه پرش
۱۳۹۶/۰۴/۰۹ مجمع عمومی سالیانه
۱۳۹۶/۰۴/۱۶ هفته اول کورس قم
۱۳۹۶/۰۴/۳۰ هفته دوم کورس قنوات
مرداد آموزش نعلبندی و بیماری های سم
آموزش آشنایی با بیماریهای اسب و اقدامات درمانی
۱۳۹۶/۰۵/۰۶ هفته سوم کورس قم
۱۳۹۶/۰۵/۱۳ هفته پنجم مسابقه پرش
۱۳۹۶/۰۵/۲۰ هفته ششم مسابقه پرش
۱۳۹۶/۰۵/۲۷ هفته چهارم کورس قنوات
۱۳۹۶/۰۶/۰۳ هفته هفتم مسابقه پرش
۱۳۹۶/۰۶/۰۸ قهرمانی پرش استان
۱۳۹۶/۰۶/۱۰ قهرمانی پرش استان
۱۳۹۶/۰۶/۱۷ هفته پنجم کورس قم
۱۳۹۶/۰۷/۱۴ هفته هشتم مسابقه پرش
۱۳۹۶/۰۸/۰۵ هفته نهم مسابقه پرش
۱۳۹۶/۰۹/۰۳ هفته دهم مسابقه پرش
۱۳۹۶/۰۹/۲۴ هفته یازدهم مسابقه پرش
۱۳۹۶/۱۰/۰۸ هفته دوازدهم مسابقه پرش
۱۳۹۶/۱۰/۲۹ هفته سیزدهم مسابقه پرش
۱۳۹۶/۱۱/۱۳ هفته چهاردهم مسابقه پرش
۱۳۹۶/۱۱/۲۷ هفته پانزدهم مسابقه پرش
۱۳۹۶/۱۲/۱۸ هفته شانزدهم مسابقه پرش
Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.