تقویم رویدادهای ورزشی هیأت سوارکاری استان قم

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.
تاریخشرحمحل برگزاری
فروردین
۱۳۹۶/۰۱/۱۸هفته اول مسابقه پرشباشگاه ماهان
اردیبهشتآموزش آشنایی با قوانین پرش
داوری درجه ۳
۱۳۹۶/۰۲/۰۱جام کرامتباشگاه ماهان
۱۳۹۶/۰۲/۲۲هفته دوم مسابقه پرش
خردادآموزش طراحی مسیر مسابقه پرش
۱۳۹۶/۰۳/۰۵جشنواره زیبایی اسب عرب ، کرد ، ترکمنباشگاه راد
۱۳۹۶/۰۳/۱۲هفته سوم مسابقه پرش
تیرآموزش اصول تغذیه اسب
مربیگری درجه ۳
۱۳۹۶/۰۴/۰۲هفته چهارم مسابقه پرش
۱۳۹۶/۰۴/۰۹مجمع عمومی سالیانه
۱۳۹۶/۰۴/۱۶هفته اول کورسقم
۱۳۹۶/۰۴/۳۰هفته دوم کورسقنوات
مردادآموزش نعلبندی و بیماری های سم
آموزش آشنایی با بیماریهای اسب و اقدامات درمانی
۱۳۹۶/۰۵/۰۶هفته سوم کورسقم
۱۳۹۶/۰۵/۱۳هفته پنجم مسابقه پرش
۱۳۹۶/۰۵/۲۰هفته ششم مسابقه پرش
۱۳۹۶/۰۵/۲۷هفته چهارم کورسقنوات
۱۳۹۶/۰۶/۰۳هفته هفتم مسابقه پرش
۱۳۹۶/۰۶/۰۸قهرمانی پرش استان
۱۳۹۶/۰۶/۱۰قهرمانی پرش استان
۱۳۹۶/۰۶/۱۷هفته پنجم کورسقم
۱۳۹۶/۰۷/۱۴هفته هشتم مسابقه پرش
۱۳۹۶/۰۸/۰۵هفته نهم مسابقه پرش
۱۳۹۶/۰۹/۰۳هفته دهم مسابقه پرش
۱۳۹۶/۰۹/۲۴هفته یازدهم مسابقه پرش
۱۳۹۶/۱۰/۰۸هفته دوازدهم مسابقه پرش
۱۳۹۶/۱۰/۲۹هفته سیزدهم مسابقه پرش
۱۳۹۶/۱۱/۱۳هفته چهاردهم مسابقه پرش
۱۳۹۶/۱۱/۲۷هفته پانزدهم مسابقه پرش
۱۳۹۶/۱۲/۱۸هفته شانزدهم مسابقه پرش
Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.