معرفی هیأت

آقای سید مهدی طباطبایی راد

آقای محسن کبیری

آقای محمد نجفی فرد

آقای امیر حسین جهانی

کمیته برگزاری مسابقات

رئیس : آقای هادی غفاری

اعضاء : آقایان محسن همتی،مسعود مرادلو

کمیته انضباطی

رئیس : آقای علی جنابان

اعضاء :علی قوی بنیه، آقایان محسن همتی

کمیته دامپزشکی

رئیس : آقای دکتر اسلامی

تماس با اعضای هیأت

  • فایل ها را به اینجا بکشید
    انواع فایل های مجاز : jpg, png, gif, zip.
  • این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .
بستن