باشگاه یاسین

مدیر: آقای سید مهدی طباطبایی

آدرس : بلوار غدیر،بعد از تقاطع پردیسان نرسیده به بوستان غدیر

بستن